Privacy statement

Onderstaand treft u het Privacy statement aan van Boots & Woods. Het privacy statement is gepubliceerd om u te informeren hoe wij met (uw) persoonsgegevens omgaan. Dit betreft persoonsgegevens die zowel via onze website, als in de bredere bedrijfsvoering worden verzameld.

Doeleinden verwerking

Boots and Woods verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het ter uitvoering kunnen brengen van de afgenomen diensten. Bij het bezoeken van de website van Boots and Woods worden er uitsluitend persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het verwerken van een order/bestelling. Zie ook ons Cookie beleid.

Wettelijke grondslag verwerking

Boots and Woods verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is wel verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Boots and Woods. De gegevens die minimaal verplicht zijn voor de uitlevering van een bestelling zijn (bedrijfs-) naam, adresgegevens en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres maar kunnen in specifieke gevallen ook uitgebreid zijn met IP adres, bankrekeningnummer en overige gegevens die men zelf (geheel vrijwillig) verstrekt aan Boots and Woods. Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Boots and Woods verstrekt, dan zal de order niet door Boots and Woods uitgeleverd kunnen worden, tenzij deze fysiek wordt afgehaald.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Boots and Woods worden bewaard voor een duur van ten minste 7 jaar (dit is de wettelijke bewaarplicht voor administraties).

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Boots and Woods te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Boots and Woods verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Aan een dergelijke aanlevering kunnen kosten verbonden zijn, vraag hier dan ook naar tijdens het indienen van het verzoek. Boots and Woods zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen persoonsgegevens met derden

Boots and Woods verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boots and Woods neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bootsandwoods.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Boots and Woods, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Boots and Woods doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail bij ons indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen een gespecificeerd verzoek bij ons in te dienen hoe u de gegevens (en welke) wenst te ontvangen. Bij deze verzoeken zullen wij u om identificatie vragen om misbruik te voorkomen. Aan een dergelijke aanlevering kunnen kosten verbonden zijn, vraag hier dan ook naar tijdens het indienen van het verzoek. Bekijk onze contactpagina voor details hoe u met ons in contact kunt komen.

nl_NLDutch
0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar shop